Postęp prac - listopad 2021

Galeria wizualizacji - etap 2

Postęp prac - sierpień 2021

Postęp prac - czerwiec 2021

Plan zagospodarowania terenu

Postęp prac - kwiecień 2021

Galeria wizualizacji osiedla

Animacja