Plan zagospodarowania terenu

Postęp prac - kwiecień 2021

Galeria wizualizacji osiedla

Animacja